Bicikilističke bisage su torbe koje idu na prtljažnjik bicikla, koji se nalazi na zadnjem delu bicikla, ili na prednjem delu bicikla. Bisage za bicikl se proizvode od različitih materijala, a uz pojedine bisage se isporučuje i navlaka protiv kiše.

Bisage nalaze različitu primenu u biciklističkom svetu – od odlaska u teretanu, za patike, majice, sendvič… preko poslovnih obaveza – prenos laptopa u bisagama je sada već standard. Njačešća upotreba je upravo na putovanjima – biciklističke bisage su našle primenu kod cikloturista, koje možete za toplih dana( a i hladnijih) videti na biciklima pretovarenim opremom, šatorom i drugim, a na kraju zastavica države iz koje dolaze( i prolaze). Ne kažemo da i Vi treba da se vozite po svetu biciklom ( a zašto ne ?) ali svaka kupovina bicikla na koji možete nakačiti prtljažnik je poziv za avanturu. Tako da je biciklistička bisaga Vaš izlaz u nesvakodnevicu!