Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u našoj prodavnici u tri primerka.

Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4.

Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj, sa PDV-om.

Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine.

U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora ući u zemlju, donese 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a.

Kupac je obavezan da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem e-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji pošalje sken svog pasoša i overen REF 4 obrazac od strane carine radi provere.

Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 eura, obračunat na dan kupovine po važećem kursu NBS.

Preuzmi obrazac REF 4